Xiaomi 13 Ultra 推出

科技玩物

全新 Xiaomi 13 Ultra 與你《攜光前行》

小米召開主題為《攜光前行》的新品發佈會,向全球市場推出極致手機型號 Xiaomi 13 Ultra。 Xiao […]

閱讀更多