Samsung AI

優惠行情

Samsung AI 電視新世代 完美昇華 盡享每刻 為電視注入人工智能 引領劃時代家居娛樂 更Wow更精彩

三星電子有限公司持續引領業界,憑藉連續18年蟬聯全球電視銷量第一的驕人成績,今日宣布推出劃時代AI電視、Sou […]

閱讀更多