OfftownKitchen

生活百科

探索五大歐洲鄉村菜式,發現當地傳統與現代融合之美 竟然香港都可以試到歐洲鄉村菜式?

相信大家都食過唔少自己家鄉菜式,但歐洲鄉村菜式你又知唔知道係食咩野架呢? 今日小編就為大家帶黎五款歐洲常見鄉村 […]

閱讀更多
營商創富

Offtown Kitchen 高質小店 親切服務

每當提及西餐,我們都會想起牛排、漢堡、炸雞、薄餅、義大利麵。但原來在香港云云餐廳中,亦有一間位於西營盤高街的西 […]

閱讀更多