super professional

生活百科

kkplus 第三間概念店登陸銅鑼灣希慎廣場 攜同多個本地及海外品牌首次亮相

繼旺角及屯門店後,kkplus 第三間概念店終於登陸銅鑼灣希慎廣場,並於 12月 1 日正式開業。第三間概念店 […]

閱讀更多